Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

EKSPEDĪCIJA RIEBIŅOS


ekspedicija

Ar mērķi izzināt Riebiņu novada nemateriālo kultūras mantojumu 2009. gadā rudenī notika ekspedīcija, kurā aktīvi iesaistījās Riebiņu vidusskolas skolēni un pedagogi. Tā riebiņiešiem bija pirmā šāda pieredze, klausoties un jautājot, mācoties un izzinot dzimtā novada kultūras bagātību. Sarunās ar teicējiem tika apzinātas tradicionālo ēdienu receptes un nosaukumi, seno amatu prasmes, pierakstītas mutvārdu liecības par sadzīvi, svētkiem, savstarpējām attiecībām senākos laikos.

 

 

 

IEVADAM

INTERVIJAS

Latgaliešu stāsti par sadzīvi, svētkiem un tradīcijām

INTERVIJAS

Vecticībnieku stāsti par sadzīvi, svētkiem un tradīcijām

 

 

Pateicībā novada ļaudīm par atsaucību, ekspedīcijas dienās gūstot jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas, pretim dodam spilgtāko un raksturīgāko pierakstīto mutvārdu liecību publicējumu – tradīciju burtnīcas „Rībeņu nūvoda stuosti” divās daļās.

 

 

TRADĪCIJU BURTNĪCAS

RĪBEŅU NŪVODA STUOSTI NR.1

RĪBEŅU NŪVODA STUOSTI NR.2