Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

KULTŪRAUGS

Submitted by signe on Wed, 11/16/2022 - 16:46

Zemgale, ar Jelgavas novadu tās viducī, bieži tautas valodā tiek saukta par maizes klēti. Tā, godinot Zemgales plašos labības laukus, kas daudzviet Zemgales līdzenumā stiepjas līdz pat pašam apvārsnim, projekta KULTŪRAUGS iecere ir simboliski pārnest augtspēju no plašajiem labības laukiem uz skolu jaunatni, tāpat kā dīgtspēju labības graudā, saskatot jauniešos dīgtspēju kultūraugsnē. Šī projekta ietvaros, papildinot skolu programmas un vietējo kultūras namu piedāvātās kultūras programmas un ienesot jaunu kultūras produktu un pakalpojumu klāstu, paplašināt jaunatnes kultūrizglītības un mūsdienu mākslas izpratnes robežas. SERDES piedāvātās darbnīcas vada zinoši un aktīvi praktizējoši kultūras jomas speciālisti un profesionāļi. Lai iegūtu padziļinātu, mūsdienīgu un pētniecībā balstītu rezultātu, 2022. gada novembrī tiek organizēta 5 dienu ekspedīcija stāstu dokumentēšanā. Metot tiltu no pagātnes zināšanām uz mūsdienīgu laikmetīgās mākslas saturu, ekspedīcijā pierakstītie stāsti kalpos kā ierosmes avots un sižeta līnija gan animācijas darbnīcām, gan kopienas teātra izrādē, gan citu darbnīcu mākslinieciskajās interpretācijās.


Piedāvāto darbnīcu ciklu 2022. gada novembrī esam aizsākuši ar pētniecisku ekspedīciju par un ap maizes tēmu tradicionālās kultūras pētnieču Ievas Vītolas un Signes Pucenas vadībā. Jaunieši no Ozolniekiem, Kalnciema un Vilces skolām tiek apmācīti mutvārdu vēstures pētniecības un dokumentēšanas tehnikā, kam seko praktiskā daļa, kur tie kopā ar ekspertiem veic intervijas, ieraksta un dokumentē dažādus tematiskos stāstus, veic interviju atšifrēšanu un fragmentu atlasi, ko vēlāk publicēsim nelielā drukātā izdevumā. Izdevuma atklāšana un prezentācija plānota Jelgavas novada svētku programmas ietvaros. Ekspedīcijā līdzdarbojas kopienas teātra režisore Sandija Santa, kura pēc iegūtajām intervijām izvēlas kopienas teātra izrādes materiāli.

 

Pateicamies projekta vadošajam partnerim - Jelgavas novada pašvaldībai par aicinājumu sadarboties, veidojot projekta saturu!

Paldies Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” par finansiālo atbalstu!

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāts konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.