Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

IZDEVUMI

Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi

Starpnozaru mākslas grupa SERDE izdevusi jurista un dzejnieka Ulriha fon Šlipenbaha (1774 – 1826) ceļojumu aprakstu krājumu “Gleznaini ceļojumi pa Kurzemi” tulkojumu latviešu valodā.

Krājuma pirmizdevums klajā laists 1809. gadā vācu valodā - un tas izdots gan Rīgā, gan Leipcigā. Šis ir pirmais un plašākais Kurzemes apraksts, kura autors ir kurzemnieks. Kurzemes apceļotājs, Ulrihs fon Šlipenbahs, uzskatāms arī par dokumentālo žurnālistu, jo detalizēti fiksējis pilsētu un muižu ēkas, to iekārtojumu un interjeru, parkus, senlietu krātuves, gleznu kolekcijas, monumentus, kas līdz mūsdienām ir zuduši vai mainījušies. Krājumā aprakstītas 31 muiža, sešas pilsētas un miesti, kurus autors apceļojis laikā no 1804. līdz 1807. gadam.

Cena 10,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

 

Kopš 2007. gada Starpnozaru mākslas grupa SERDE izdevusi vairākas Tradīciju burtnīcas, kurās publicētas ekspedīcijās un lauka pētījumos dokumentētas tradicionālās kultūras liecības – dažādas prasmes, tradīcijas un pieredzes stāsti.

 

Tradīciju burtnīcu sērijā izdoti 24 izdevumi:

Saimniecības stāsti

Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)


Stāsti par ebrejiem Aizputē

Šī tradīciju burtnīca ir vairāku gadu pētījumu noslēgums, kurā publicēti fragmenti no intervijām, kas veiktas ar Aizputes un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem no 2005. līdz 2020. gadam.

Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

SERDES stāsti

Ierosme šim izdevumam gūta, īstenojot sadarbības projektu “Dzīvojam ar kultūras mantojumu”, kas apvieno dažādus kultūras mantojuma saglabāšanas prakses piemērus Ziemeļeiropā – Raumā Somijā, Visbijā Zviedrijā, Kuldīgā un Aizputē Latvijā. Sadarbības projekta galvenā ideja bija pievērst uzmanību vēsturisko pilsētu apbūvei, ne tikai saudzīgi atjaunojot senās ēkas, bet arī iesaistot pašu ēku saimniekus gan vietas vēstures apzināšanā, gan popularizēšanā.

Izdevuma saturu veido ievads vēsturē, kas tapis, izmantojot ēku kompleksa Atmodas ielā 9 vēsturisko izpēšu materiālus, tam seko interviju fragmenti ar vietējiem iedzīvotājiem, Aizputes pilsētas valdes priekšsēdētāju Pēteri Hanku un būvarheologu Juri Zviedrānu. Izdevumā apkopti interviju fragmenti un atmiņas, kuras uzrakstījuši SERDES biedri, centra atjaunošanas darbos un kultūras pasākumu organizēšanā iesaistītie domubiedri.

Cena 5,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

 

Zaļumballes

Tradīciju burtnīcā apkopotas atmiņas un stāsti par mazpētītu, taču nozīmīgu un populāru tradīciju Latvijā – zaļumballēm. Intervijās ar zaļumbaļļu muzikantiem, rīkotājiem un apmeklētājiem atklājas dažādas tradīcijai raksturīgas izpausmes – ne tikai speciāli ierīkota balles vieta, mūzikas un deju repertuārs, bet arī tādas neiztrūkstošas lietas kā bufete un kautiņi. Atmiņu stāsti atklāj izmaiņas zaļumbaļļu tradīcijā – no dzīvās mūzikas uz ierakstiem, no šlāgera līdz disko ritmiem, no valša, tango un fokstrota līdz šeika soļiem. Saglabāta arī runātāju valodas izteiksme, kas atmiņu stāstiem piešķir sevišķi sulīgu garšu.

Ja Jums ir savs stāsts par zaļumballēm, kas nav publicēts šajā izdevumā, bet vēlaties to pievienot, lūdzam rakstīt komentāros https://zalumballe.wordpress.com/


Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

 

 

 

"Novadpētniecība" Mirdza Birzniece

Tradīciju burtnīcai "Novadpētniecība. Mirdza Brizniece" ir divas daļas. Pirmā iepazīstina ar teikām un nostāstiem par Aizputes novadu, un tajā atrodami publicējumi par notikumiem pilsētā un piecos novadā ietilpstošajos pagastos. Otrā apkopotas publikācijas, kas aptver ar Lejaskurzemi saistītus dažādus kultūrdzīves notikumus. Tur varam lasīt gan par Apriķos mitušo Neredzīgo Indriķi - pirmo latvieti, kuram iznākusi grāmata, par pirmo latviski rakstītās lugas autoru un režisoru Kārli Gothardu Elferfeldu, par to, ko novadpētniecei reiz par savu bērnības zemi stāstījis dzejnieks Alfrēds Krūklis. Uzzinām, ka viņai pirmā kāda rakstnieka dāvāta grāmata ir no pasaulē pazīstamās esejistes, ar Grobiņu saistītās Zentas Mauriņas; kā notika tikšanās ar Imantu Ziedoni, lai iegūtu materiālus topošajai diafilmai par viņu. Par aktiera Ulda Pūcīša saistību ar Aizputi un izcilā tēlnieka Kārļa Zemdegas bērnības pusi Cīravā. Sava daļa veltīta mūsu folkloras krāšanas darba pamatlicējam Fricim Brīvzemniekam, jo viņa dzīves sākums saistīts ar Rokaižiem un Aizputi. Uzzinām arī, kad un kā Aizputes novads ticis pie viena no saviem simboliem - ģerboņa un kad un kā svinētas Aizputes pilsētas gadskārtas

Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)


Bērni

Tradīciju burtnīcā "Bērni" publicētas tautas zināšanas par bērnu gaidīšanu un audzināšanu. Attīstoties medicīnas nozarei un tehniskajām iespējām, pēdējā gadsimta laikā strauji mainījušies priekšstati un paradumi, kas saistīti ar grūtniecības laiku, dzemdībām un bērna aprūpi. Daži tomēr ir saglabājušies un mutvārdu ceļā pārmantoti, bet citi no jauna atdzimuši vien pēdējos gados.


Cena 5,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

 

Mazdārziņi

Pievēršoties pilsētas dārzkopībai burtnīcā apkopots pētījums par Rīgas mazdārziņiem un pilsētas dārzkopības nozīmi mūdienās, kā arī praktiski dārzkopības padomi.

Cena 5,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)


 

 

Izdevums angļu valodā 2013. gadā.

Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

pirkt


Rībeņu nūvoda stuosti 1 (latgaliešu val.)

Rībeņu nūvoda stuosti 2 (krievu  val.)

Divās burtnīcās publicēti Riebiņu novada iedzīvotāju stāstījumi par viņu sadzīvi, ieražām, ticējumiem, notikumiem apkaimē. Burtnīcas pirmajā daļā īpašu kolorītu piešķir vietējās izloksnes izmantojums un latgaliešu stāsti atklāj vērtīgas liecības latviešu dialektoloģijai un etnogrāfijai, savukārt tradīciju burtnīcas otrajā daļā lasāmas mazzināmas liecības par vecticībnieku dzīvesveidu un tradīcijām.


Cena par abām 6,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

pirkt

 

Cūku bēres

Izdevumā apkopotas mutvārdu liecības par unikālu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļu - „cūku bērēm”. Tā ir tradīcija, kas saistīta gan ar noteiktām, pieredzes ceļā iegūtām zināšanām mājdzīvnieka nokaušanā un apstrādē, gan ar tradicionālo virtuvi, gatavojot dažādus gaļas ēdienus, tostarp īpašo mielastu par godu cūkai un kāvējiem.

Izdevums latviešu valodā.


Cena 5,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

pirkt

Izdevums angļu valodā.

Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

pirkt

Slēgtās zonas stāsti

Tradīciju burtnīcā publicēti 2012.gada ekspedīcijā (Saraiķos, Ziemupē, Akmensragā, Pāvilostā un Jūrkalnē) iegūtie materiāli par dzīvi padomju gados, kad minētās teritorijas ietilpa t.s. 'slēgtajā zonā'.

Izdevums latviešu valodā.


Cena 5,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

pirkt

Izdevums angļu valodā.

Cena 7,00 Eiro (ar piegādi Latvijā)

pirkt

 

Tautas aptieka

Izdevumā „Tautas aptieka” publicētas Aizputes, Alsungas, Durbes, Siguldas, Krimuldas, Riebiņu, Vandzenes apkārtnē un Rīgā apzinātas mutvārdu liecības par telpaugu un citu dabas velšu izmantošanu tautas medicīnā. Tradīciju burtnīca iepazīstina ar to, kā dažādus labi pazīstamus augus un ēdamlietas var viegli sagatavot lietošanai svaigā veidā, pagatavot kompreses, tējas vai tinktūras.
Izdevumā izmantoti Guntas Ruicēnas zīmējumi.


Nav pieejams


Gaujas plostnieki

Tradīciju burtnīcā “Gaujas plostnieki” apkopotas atmiņas par laiku, kad Gauja tika izmantota kā ūdensceļš kokmateriālu transportēšanai un  koku pludināšana bija tautsaimnieciski aktīva un svarīga joma Vidzemē.

Izdevumā publicēti arī Gaujas plostnieku pēcteču, viņu radinieku un aculiecinieku stāsti un iekļauti arī agrāk pierakstītu atmiņu fragmenti.

Nav pieejams


Siguldas gidu stāsti

Tradīciju burtnīcā “Siguldas gidu stāsti” apkopotas siguldiešu atmiņas, kas atklāj ekskursiju vadītāju darba specifiku, darba gaitu sākumu, dažādus notikumus un piedzīvojumus praksē. Izdevumā publicēti fragmenti no intervijām ar kādreizējiem un tagadējiem Siguldas ekskursiju vadītājiem, muzeja darbiniekiem, kā arī daži suvenīru tirgotāju stāsti.

Izdevums lieti noderēs kā rokasgrāmata esošajiem un topošajiem ekskursiju vadītājiem, jo stāsti atklāj ne tikai amizantus gadījumus gida darbā, bet arī profesionālus  paņēmienus auditorijas piesaistīšanai un Siguldas vēstures un dabas vērtību atklāšanai.

Nav pieejams


 

Vācēju kultūra Viduskurzemē // Foraging in Central Kurzeme (latviešu, angļu valodās)

Burtnīcā apkopti 2010. gada jūnijā notikušās "Herboloģijas" ekspedīcijas rezultāti, un tie atklāj tautas tradīcijas un zināšanas par augiem – ēdamiem un ārstniecības augiem, kas atrodami savvaļā – pļavās, mežos, purvos u.c.


Nav pieejama


Baškīrijas siguldiešu stāsti

Izdevumā publicētas Baškīrijas siguldiešu mutvārdu liecības, kas stāsta par bērnības zemi, latviešu satikšanu ar cittautiešiem, skaudrajiem apstākļiem kara laikā, dzīvi sādžā un kolhozā, kā arī atklāj atmiņas par mājupceļu uz Latviju un pirmajiem iespaidiem.


Nav pieejama


Suitu stāsti, kur apkopoti un publicēti 2009. gada vasarā Jūrkalnē notikušās tradicionālās kultūras ekspedīcijas rezultāti - spilgtākie mutvārdu liecību fragmenti, kas atklāj Jūrkalnes vietu nostāstus, suitu raksturu un dzīvi pie jūras, kā arī notikumus kara gados un padomju laikā.

Nav pieejama

 

Alus gatavošana

Pēc 2008. gadā veiktiem lauka pētījumiem un SERDES organizētajām meistardarbnīcām, izdevumā apkopots materiāls par alus gatavošanu mājās senāk un mūsdienās.

 

Nav pieejama

 

Aizputnieku stāsti par ebrejiem

Veicot lauka pētījumu darbus Aizputē 2005. un 2006. gadā tika apzinātas un dokumentētas mutvārdu liecības (aculiecinieku atmiņu stāsti) par pilsētas kultūras vēsturi – ebreju laikiem Aizputē. Pierakstītās mutvārdu liecības atspoguļo gan vietējo iedzīvotāju vērojumus un attieksmi pret ebreju tautu un viņu dzīvesveidu un tradīcijām, gan atklāj aculiecinieku liecības par genocīda norisēm Aizputē.

Nav pieejama


Brandava gatavošanas tradīcijas Viduskurzemē, kurā publicēti lauka pētījumu rezultāti, kas atspoguļo tradicionālā dzēriena – kandžas, ļergas, dzimtenītes utml. gatavošanas paņēmienus, dažādas receptes, gatavošanas aprakstus, kā arī ar šo procesu saistītos pieredzes stāstus.

Nav pieejama

VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI PAR PIRKUMU VEIKŠANU, APMAKSU, PIEGĀDI

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Ja Jūs interesē biedrības SERDE izdevumi un Jūs tos nevarat atrast grāmatu veikalā, rakstiet smg.serde@gmail.com vai zvaniet +371 29817180 (Signe Pucena)