Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

EKSPEDĪCIJAS

SERDE regulāri organizē lauka pētījumus un ekspedīcijas, kurās izzin tradicionālās kultūras prasmes. Līdz šim notikušas vairākas ekspedīcijas un lauka pētījumi Aizputē, Jūrkalnē, Skrundā, Sieksātē, Kazdangā, Alsungā, Riebiņos u.c. Latvijā.

 

EKSPEDĪCIJAS

Sveču liešana/ Riebiņi 2010

Herboloģija / Aizpute, Alsunga 2010

Riebini 2009

Jūrkalne 2009

Alus 2008

Brandavs 2006

Aizpute 2005

 

NOVADPĒTNIECĪBA

2017. gada pavasarī SERDE īstenoja Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu “Novadpētniecība”, kura ietvaros Balvos, Daugavpilī, Alsungā, Kuldīgā un Aizputē notika tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri tā vai citādi saistīti ar novadpētniecību. Visās vietās tika rīkotas “Novadpētniecības laboratorijas”, kuru laikā auditorija tika iepazīstināta ar starpnozaru mākslas grupas SERDE pieredzi, praksi un rezultātiem novadpētniecības darbā.

Anketa novadpētniekiem šeit


Sadarbībā ar Aizputes jauniešiem tika izveidota karte - Teiku Taka, kurā atspoguļotas vietējās novadpētnieces Mirdzas Birznieces vāktās teikas sasaistē ar vietām.

Teiku Taka (Aizpute, Kazdanga)

 

Interaktīva teiku taka, kura jāskata caur Actionbound aplikāciju. Tajā ir teiku vietas Aizputē un Kazdangā, kurās jānofotografējas un jāseko norādēm. Lai aplikācija darbotos, lejuplādē aplikāciju un noskenē QR kodu, tad saturu var apskatīt šeit:


Pētījumu rezultāti apkopoti un izdoti SERDES Tradīciju burtnīcu sērijā:

"Brandava gatavošana Viduskurzemē" (2007)

"Aizputnieku stāsti par ebrejiem" (2008)

"Alus gatavošana" (2009)

"Suitu stāsti" (2009)

"Baškīrijas siguldiešu stāsti" (2010)

"Rībeņu nūvoda stuosti 1 un 2" (2010)

"Vācēju kultūra Viduskurzemē / Foraging in Central Kurzeme" (2010)

"Tautas aptieka" (2011)

"Narratives about the Jews of Aizpute" (2012)

"Cūku bēres" (2013)

"The pig funeral" (2013)

 

 


Vairāk skatīt www.serde.lv sadaļā IZDEVUMI