Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

8. Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca 11. - 16. jūlijs, 2022

Submitted by signe on Tue, 07/05/2022 - 19:16

Ēku komplekss Atmodas ielā 9, Aizputē ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ko apsaimnieko biedrība SERDE. Tas kopš 2002. gada tiek saudzīgi restaurēts, un kopš 2014. gada 1. Starptautiskās restaurācijas darbnīcas te veikti būtiski restaurācijas darbi, kas tiks turpināti arī šogad.


PROGRAMMA*

11. jūlijs

10.00 - 12.00 Reģistrācija, iepazīšanās ar organizatoriem un darbnīcas vadītājiem. Ēku kompleksa apskate un iepriekš paveikto restaurācijas darbu izklāsts. “Koka ēku atjaunošana un uzturēšana: SERDES piemērs” (Uģis Pucens)

12.00 - 13.00 Iepazīšanās ar darba vietām un restaurācijas darbnīcā plānotajiem darbiem un objektiem. Darba drošības instrukcijas. Iepazīšanās ar darba instrumentiem un to pareizu pielietošanu. Iepazīšanās ar darba vietām. Iepazīšanās ar restaurācijas izejvielām, materiāliem.

14.00 - 17.00 Marķēšanas un demontāžas darbi, nenoturīgo krāsas slāņu attīrīšana ar krāsas skrāpjiem.

18.00 Jura Zviedrāna priekšlasījums un paraugdemonstrējumi par vēsturisko fasāžu sakopšanu un uzturēšanu. ( lekcija atvērta visiem interesentiem)


12. jūlijs

10.00 - 13.00 Marķēšanas un demontāžas darbi, nenoturīgo krāsas slāņu attīrīšana ar krāsas skrāpjiem. Nenoturīgo savienojumu izjaukšana, attīrīšana. Virsmu mazgāšana un plūksnas noņemšana.

10.00- 18.00 (paralēli) Divu 20. gs. II p. logu pārbūve par 19. gs. logiem. Loga krustu iestrāde esošās logu aplodās, vērtņu pielāgošana.

14.00 - 18.00 Koka daļu konstruktīvā labošana - trupējušo un bojāto koka daļu protezēšana un nomaiņa. Koka stiprinošo metāla detaļu attīrīšana no korozijas produktiem, gruntēšana.


13. jūlijs

10.00 - 13.00 Koka daļu konstruktīvā labošana- trupējušo un bojāto koka daļu protezēšana un nomaiņa. Koka stiprinošo metāla daļu attīrīšana no korozijas produktiem, gruntēšana.

10.00- 18.00 (paralēli) Divu 20. gs. II p. logu pārbūve par 19. gs. logiem. Loga krustu iestrāde esošās logu aplodās, vērtņu pielāgošana.

14.00 - 18.00 Koka stiprinošo metāla daļu attīrīšana no korozijas produktiem, gruntēšana. Lineļļas pernicas uzsildīšana un koksnes piesūcināšana.


14. jūlijs

10.00 - 13.00 Lineļļas pernicas uzsildīšana un koksnes piesūcināšana. Seklu bojājumu aizdrīvēšana ar lineļļas tepi.

10.00- 18.00 (paralēli) Apkalumu un metāla daļu uzstādīšana, vērtņu regulācija.

14.00 - 18.00 Vēsturisko stiklu izvēle un piegriešana stikla rūtīs. Stiklošana ar lineļļas tepi un vara stiepli.


15. jūlijs

10.00 -13.00 Virsmu sagatavošana un krāsošana ar lineļļas krāsu.

14.00 - 18.00 Krāsas žūšanas process un tam paredzētās vietas ierīkošana


16. jūlijs

10.00 - 13.00 Logu ielikšana, kopīga fotografēšanās pie padarītā.

14.00 - 16.00 Darba vietu sakārtošana un darbu noslēgšana. Apliecību izsniegšana.

 

*Programma ir informatīva, ir iespējamas atkāpes no plānotā- t. sk. papildus darbi, teorētiskās izziņas pauzes, citu tehniku izmēģinājumi, ekskursijas u. tml. Restaurācijas darbu ātrums nav precīzi aprēķināms, tas ir atkarīgs no dalībnieku entuziasma, inerces, vēlmes mācīties un individuālajām prasmēm

 

Organizē biedrības “Starpnozaru mākslas grupa SERDE” un “Nākotne pagātnei’’.

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programma.