Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

2005

2005

 • PODNIECĪBA

 • 1. un 2. jūlijs
  Mākslinieku darbnīcu un rezidenču centrs Aizputē
  Festivālā bija iespēja uzzināt par podniecības tradīcijām pagātnē un vērot, kā tās attīstījušās mūsdienās.
  Paralēlie pasākumi – Starptautisks fotogrāfu plenērs Aizputē (tostarp Podniecības festivāla dokumentācija un bilžu prezentācija 2. jūlijā plkst.14.00 Mākslinieku darbnīcu un rezidenču centrā)
  Projekta vadītāji – Uģis Pucens un Signe Pucena

 • ROJA-RAKU
 • www.rojaraku.lv
  Projekta vadītājs – Māris Grosbahs

 • AUSTRUMEIROPAS KULTŪRAS PROGRAMMA

 • 26. augusts
  Mākslinieku darbnīcu un rezidenču centrs Aizputē
  Krievu mākslinieku grupas “Zilie deguni” darbu prezentācija un triju dienu darba tikšanās ar kuratoriem Sergeju Teterinu un Annu Zujevu.
  Projekta vadīāja – Signe Pucena

Papildus minētajiem pasākumiem mākslinieku darbnīcu un rezidenču centra infrastruktūru saviem projektiem 2005. gadā izmantojuši

Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās kultūras un folkloras studiju programmas studenti un absolventi un Latviešu Folkloras krātuves darbinieki ekspedīcijas 'pilsētas folklora' Aizputē īstenošanai, kas notika 2005. gada jūlija sākumā.

Organizēja Latvijas Kultūras akadēmija.

2005. gada augusta sākumā notika pasaules mūzikas darbnīcas un 14. augustā koncerts , kurā piedalījas ugandiešu multi instrumentālists un dziedātājs Samite Mulondo, grupas "Iļģi" mūziķi Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels un perkusionists Dzintars Vīksna.

Organizēja pasaules dejas un mūzikas centrs Baraka.