Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

8. Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca 11. - 16. jūlijs, 2022

Submitted by signe on Tue, 07/05/2022 - 19:16

Ēku komplekss Atmodas ielā 9, Aizputē ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ko apsaimnieko biedrība SERDE. Tas kopš 2002. gada tiek saudzīgi restaurēts, un kopš 2014. gada 1. Starptautiskās restaurācijas darbnīcas te veikti būtiski restaurācijas darbi, kas tiks turpināti arī šogad.


PROGRAMMA*

11. jūlijs

10.00 - 12.00 Reģistrācija, iepazīšanās ar organizatoriem un darbnīcas vadītājiem. Ēku kompleksa apskate un iepriekš paveikto restaurācijas darbu izklāsts. “Koka ēku atjaunošana un uzturēšana: SERDES piemērs” (Uģis Pucens)

12.00 - 13.00 Iepazīšanās ar darba vietām un restaurācijas darbnīcā plānotajiem darbiem un objektiem. Darba drošības instrukcijas. Iepazīšanās ar darba instrumentiem un to pareizu pielietošanu. Iepazīšanās ar darba vietām. Iepazīšanās ar restaurācijas izejvielām, materiāliem.

14.00 - 17.00 Marķēšanas un demontāžas darbi, nenoturīgo krāsas slāņu attīrīšana ar krāsas skrāpjiem.

18.00 Jura Zviedrāna priekšlasījums un paraugdemonstrējumi par vēsturisko fasāžu sakopšanu un uzturēšanu. ( lekcija atvērta visiem interesentiem)


12. jūlijs

10.00 - 13.00 Marķēšanas un demontāžas darbi, nenoturīgo krāsas slāņu attīrīšana ar krāsas skrāpjiem. Nenoturīgo savienojumu izjaukšana, attīrīšana. Virsmu mazgāšana un plūksnas noņemšana.

10.00- 18.00 (paralēli) Divu 20. gs. II p. logu pārbūve par 19. gs. logiem. Loga krustu iestrāde esošās logu aplodās, vērtņu pielāgošana.

14.00 - 18.00 Koka daļu konstruktīvā labošana - trupējušo un bojāto koka daļu protezēšana un nomaiņa. Koka stiprinošo metāla detaļu attīrīšana no korozijas produktiem, gruntēšana.


13. jūlijs

10.00 - 13.00 Koka daļu konstruktīvā labošana- trupējušo un bojāto koka daļu protezēšana un nomaiņa. Koka stiprinošo metāla daļu attīrīšana no korozijas produktiem, gruntēšana.

10.00- 18.00 (paralēli) Divu 20. gs. II p. logu pārbūve par 19. gs. logiem. Loga krustu iestrāde esošās logu aplodās, vērtņu pielāgošana.

14.00 - 18.00 Koka stiprinošo metāla daļu attīrīšana no korozijas produktiem, gruntēšana. Lineļļas pernicas uzsildīšana un koksnes piesūcināšana.


14. jūlijs

10.00 - 13.00 Lineļļas pernicas uzsildīšana un koksnes piesūcināšana. Seklu bojājumu aizdrīvēšana ar lineļļas tepi.

10.00- 18.00 (paralēli) Apkalumu un metāla daļu uzstādīšana, vērtņu regulācija.

14.00 - 18.00 Vēsturisko stiklu izvēle un piegriešana stikla rūtīs. Stiklošana ar lineļļas tepi un vara stiepli.


15. jūlijs

10.00 -13.00 Virsmu sagatavošana un krāsošana ar lineļļas krāsu.

14.00 - 18.00 Krāsas žūšanas process un tam paredzētās vietas ierīkošana


16. jūlijs

10.00 - 13.00 Logu ielikšana, kopīga fotografēšanās pie padarītā.

14.00 - 16.00 Darba vietu sakārtošana un darbu noslēgšana. Apliecību izsniegšana.

 

*Programma ir informatīva, ir iespējamas atkāpes no plānotā- t. sk. papildus darbi, teorētiskās izziņas pauzes, citu tehniku izmēģinājumi, ekskursijas u. tml. Restaurācijas darbu ātrums nav precīzi aprēķināms, tas ir atkarīgs no dalībnieku entuziasma, inerces, vēlmes mācīties un individuālajām prasmēm

 

Organizē biedrības “Starpnozaru mākslas grupa SERDE” un “Nākotne pagātnei’’.

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programma.

 


Novadpētniecības skola 1.- 5. jūnijs, 2022

Submitted by signe on Mon, 05/23/2022 - 07:57

Starpnozaru mākslas grupas SERDE rīkotā "Novadpētniecības skola” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Aizputē notiek kopš 2020. gada. Arī šogad iecerēts turpināt aizsākto praksi - piecu dienu programmā organizējot kvalitatīvam novadpētniecības darbam saistošas lekcijas un dalībniekus iesaistot mutvārdu liecību dokumentēšanas darbos jeb lauka pētījumā.

Praktiskais nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs ar intervijām un interviju transkripciju šogad arī tiks saistīts ar kulināro mantojumu, konkrētāk - Kurzemei raksturīgo ēdienu gatavošanas tradīciju. "Novadpētniecības skolas" laikā tiks noskaidroti tradicionālo ēdienu pagatavošanas paņēmieni, receptes un to pārmantošana no paaudzes paaudzē, kā arī ēdienu nozīme svētkos un ikdienā. Intervijās iegūtais materiāls tiks izmantots nākamajā SERDES tradīciju burtnīcā par kulināro mantojumu, ēdienu stāstiem un saimnieču prasmēm.

Piesakies visai programmai šeit - https://forms.gle/zs1TcSkuQKonLNZ99

Piesakies lekcijām šeit - https://forms.gle/fkXuN8dWGm56y8NL6

Novadpētniecības skolas programmā:

1.06.

13.00 - 14.00 Iepazīšanās, ievadlekcija par SERDES pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un popularizēšanā, iepriekšējo Novadpētniecības skolu veikumu (Signe Pucena, Starpnozaru mākslas grupa SERDE)

14.00 - 15.00 Ieskats nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un novadpētniecības skolas lauka pētījuma veikšanā (Ieva Vītola, Starpnozaru mākslas grupa SERDE, Latvijas Kultūras akadēmija)

15.20 - 16.20 Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts - tajā iekļautās nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, jaunu pieteikumu pieņemšana un izvērtēšana (Gita Lancere, Latvijas Nacionālais kultūras centrs)

2.06.

10.00 - 12.30 Lekcija – seminārs “No savāktā materiāla līdz Folkloras krātuves arhīvam”; kā arī kulinārā mantojuma piemēri un praktiski padomi garamantu vācējiem par savu vākumu nodošanu Latviešu folkloras krātuvei (Una Smilgaine un Elvīra Žvarte, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve)

13.30 - 16.00 Darbnīca “Kā mantojumu var izmantot vietas zīmolā? Stāsti un vizualizācija” (Lolita Ozoliņa, Latvijas Kultūras akadēmija)

3.-5.06.

10.00 - 18.00 Kulinārā mantojuma dokumentēšanas darbs – intervijas Dienvidkurzemes novadā, interviju apstrāde, transkribēšana

 

Vairāk informācijas: smg.serde@gmail.com, +371 29817180

Pasākumu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds

 

8. STARPTAUTISKĀ KOKA RESTAURĀCIJAS DARBNĪCA

Submitted by signe on Fri, 04/08/2022 - 18:32

Aicinam pieteikties senu ēku īpašniekus un apsaimniekotājus vai jebkuru, kas vēlas papildināt savas zināšanas saudzīgā un videi draudzīgā ēku atjaunošanā, ko vēlāk pielietot savā praksē vai mājā.

Ēku komplekss Atmodas ielā 9, Aizputē ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ko apsaimnieko biedrība SERDE. Tas kopš 2002. gada tiek saudzīgi restaurēts, un kopš 2014. gada 1. Starptautiskās restaurācijas darbnīcas te veikti būtiski restaurācijas darbi (restaurēti 18 logi, 2 durvis, Atmodas ielas fasāde, noliktavas ēkas pildrežģa konstrukcija, uzejas rampa un pagrabs), bet paveicamo darbu vēl ir daudz. Latvijā šis ir viens no retajiem publiski pieejamiem restaurācijas objektiem, kas iesaista profesionāļus un interesentus darbu procesā.

 

PIETEIKŠANĀS ANKETA


Darbnīcas dalības maksa 30€.
Ja nepieciešams SERDE piedāvā nakšņošanu.

 

Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums: smg.serde@gmail.com

 

Darbnīcu organizē Starpnozaru māklsas grupa SERDE
un biedrība Nākotne pagātnei:

Vairāk par SERDI atradīsi šeit:

https://www.facebook.com/SERDE
https://issuu.com/smg.serde
https://issuu.com/smg.serde/docs/serde-gallery_05.12.19
https://vimeo.com/smgserde 

Apply for residencies at SERDE by 27th of March

Submitted by signe on Thu, 03/10/2022 - 08:10

We are looking for artists and creators who are professionals in their field and are able to work independently, produce their work in our offered facilities and unusual circumstances, but are also open for cooperation with local audience and hosts.

On 2022 priorities will be given to the applicants who are interested to explore the local environment, lifestyle, traditions, culture and local economic and afterwards to make a documentation in any medium they professionally represent (visual art, movement, music, research etc.)


We support our residents with
- free access to the shared studio space - ceramics, wood, metal, mix materials and analogue photo laboratory;
- guided tour in local town;
- opportunities to present your work in the local context by organizing open studios or artist presentation;
- collaboration with local institutions and persons in case your proposal is connected with research of Latvian culture and traditions, or your artwork has to be exhibited in public space;
- letter of support for individual grant seeking.

At the end of residency send a few photos and short text about your work for the annual publication on https://issuu.com/smg.serde.
You are invited to share your residency results with the local audience at annual SERDE event “AppleThink” in 10th of September, 2022.

The residency fee is 100e/person/1 week, 180e/person/2 weeks, and 300e/person/4 weeks. The residents are responsible for their own travel arrangements, as well as their material and living costs during their stay.

Artists from Ukraine free of charge!


Application form here https://forms.gle/AeQq5Uz3YVwmR2Gw5


More about SERDE - serde.lv
https://www.facebook.com/SERDE
https://issuu.com/smg.serde
https://issuu.com/smg.serde/docs/serde-gallery_05.12.19
https://vimeo.com/smgserde

7. Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca

Submitted by signe on Wed, 06/16/2021 - 21:27

No 12. - 17. jūlijam norisināsies 7. Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca SERDĒ.

Pieteikšanās darbnīcai līdz 4. jūlijam - pieteikuma anketa.

Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet uz smg.serde@gmail.com


Organizē biedrības “Starpnozaru mākslas grupa SERDE” un “Nākotne pagātnei’’.

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programma.

 


NOVADPĒTNIECĪBAS SKOLA AIZPUTĒ

Submitted by signe on Fri, 06/04/2021 - 08:27

2021. gadā no 28. jūnija līdz 2. jūlijam SERDES rezidenču centrā Aizputē notiks otrā Novadpētniecības skola, kurā šoreiz praktiskais nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs tiks saistīts ar kulināro mantojumu, - Kurzemei raksturīgo sklandraušu (dižraušu, žograušu) un skābputras gatavošanas tradīciju.

Kā ierasts, Novadpētniecības skolu ievadīs lekciju programma, kurā lektori - dr. art. Astra Spalvēna stāstīts par kulinārā mantojuma dokumentēšanas iespējām un interpretēšanas robežām, vēsturnieks Valters Grīviņš par vietnes historia.lv izveidi, izmantošanu un satura papildināšanu ar novadpētniecības materiāliem, tradicionālās kultūras pētniece dr. art. Ieva Vītola par nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanu un lauka pētījuma veikšanu. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās kultūras centru un nemateriālā kultūras mantojuma eksperti Gitu Lanceri viena no lekcijām tiks veltīta Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveidei un pieteikumu sagatavošanai.

 

Piesakies šeit līdz 17. jūnijam - https://forms.gle/kH1UQvBSXba4ecXe6


MĀKSLINIEKU REZIDENCES 2021

Submitted by signe on Wed, 03/10/2021 - 22:18


SERDES rezidences pieciem Latvijā dzīvojošiem māksliniekiem!

Divas nedēļas laikā no 24. maija līdz 20. jūnijam, 2021.

Rezidencēm SERDĒ pieteikties aicināti dažādu kultūras nozaru pārstāvji – mākslinieki, mūziķi, literāti, pētnieki, teātra un dejas u.c. nozaru pārstāvji.

 

Pieteikumu tematiskais loks - kultūras mantojums kā resurss. Vietējie kultūras mantojuma resursi dažādiem radošiem eksperimentiem, tostarp pētījumiem, sadarbības projektiem, koncertiem, izrādēm, vides objektiem un kultūras mantojuma saglabāšanas interpretācijām.

Divu nedēļu garumā izvēlētie mākslinieki aicināti darboties pie savu ideju īstenošanas un rezidencē radītie darbi vai notikumi, noslēgumā jāprezentē SERDES rezidenču centrā.

 

Pieteikumus sūtīt līdz 31. martam uz smg.serde@gmail.com

Pieteikumā jāiekļauj:

  • idejas apraksts
  • paredzamais rezultāts
  • tehniskās vajadzības
  • CV
  • 5 pēdējo realizēto darbu dokumentācija.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu pieciem izvēlētiem māksliniekiem par 2 nedēļu radošo darbu rezidencē paredzēta atlīdzība 620 eiro (ieskaitot nodokļus), tiek nodrošināta izmitināšana SERDES rezidenču centrā, pieeja darbnīcām.

 

SERDES rezidenču centrs bildēs

 

Organizē: Starpnozaru mākslas grupa SERDE

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

ĀBOĻOŠANA

Submitted by signe on Fri, 09/25/2020 - 20:37

 

ĀBOĻOŠANA

MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS GADATIRGUS

ĀBOĻOŠANA ir SERDES sezonas noslēguma pasākums, kurā vienkopus tiek pulcēti gan mākslinieki, gan dažādu amatu meistari.

Šogad pasākums notiek Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros, kurās Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde kā vienu no labas būvkultūras paraugiem izvirzījusi arī SERDI.

Programmā:

 

Kazdangas pūtēju orķestris – muzikāls priekšnesums ap plkst 10.00 un 11.00

 

Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas 2.kursa studentu darbu programma:

  • Spāres Vītolas, Reiņa Žodžika un Adelīnas Kalniņas veidota audiovizuāla performance;

  • Emīlija Paškeviča – video darbs “Pastaiga sapnī”;

  • Renāte Stopniece - video darbs “Izplūdums”;

  • Artūrs Goldmanis – "l1x1_grūva_iela.mp3";

  • Georgs Kreislers - HYPER LUNA.

 

Tradicionālās prasmju darbnīcas.

 

Plkst 13.00 “Vārdot, burt, pūšļot...” Sarunas par latviešu buramvārdiem ar Latviešu folkloras krātuves pētnieku Aigaru Lielbārdi pateicoties ERAF pēcdoktorantūras projektam "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs", Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217.

16. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs

Submitted by signe on Wed, 07/29/2020 - 08:06

 

No 3. - 8. augustam Starpnozaru mākslas grupas SERDE rezidenču centrā Aizputē, Atmodas ielā 9 notiks “16. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs”. Šis ir vienīgais šāda veida pasākums Latvijā un Ziemeļeiropā, kas pievēršas tieši čuguna kā pamatmateriāla izmantošanai mākslā, tādēļ ar mērķi izzināt čuguna liešanas tehnoloģijas daudzveidību un demonstrēt to plašākai auditorijai, šogad simpozijā pulcēsies ap 20 mākslinieku no Latvijas un Lietuvas. Simpozijā māksliniekiem tiek piedāvāti vecie, savu laiku nokalpojušie, čuguna radiatori, kas profesionāļu rokās kļūt par neatkārtojamiem mākslas darbiem.

Simpozija idejas autors un organizators mākslinieks Kārlis Alainis šogad plānot izveidot un atliet lielgabalu pēc hercoga Jēkaba laika tehnoloģijas. 2016. gadā simpozija ietvaros Kārlis Alainis izveidoja lielformāta bruņinieka skulptūru, kas pēc apstrādes 2017. gada 1. aprīlī tika uzstādīta un atklāta Livonijas ordeņa pilī Aizputē.

 

Čuguna skulptūru liešanas process būs publikai atvērts pasākums, tādēļ visi laipni gaidīti Tebras upes krastā 7. augustā laikā no 18.00 līdz 22.00, vai kamēr visas skulptūras tiks atlietas.

 

 

Organizē: Kārlis Alainis, SIA Aveido, Starpnozaru mākslas grupa SERDE

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, VKKF Kurzemes kultūras programma

Aicinām uz atvērtām lekcijām SERDĒ!

Submitted by signe on Tue, 07/14/2020 - 14:45